Dự báo Kinh Tế bằng EXCEL

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
450.000đ

Định giá sản phẩm tài chính

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.150.000đ
350.000đ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.250.000đ

Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.750.000đ

Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.350.000đ

Các gói khóa học

Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
1.400.000đ

Quản Lý Rủi Ro và An Toàn Mạng

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.400.000đ
1.400.000đ

Quản Lý Tài Sản Nợ Có Và Chuyển Giá Nội Bộ

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.000.000đ

Quản Lý Tài Sản Nợ Có và Giá Điều Chuyển Vốn (khóa 5)

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
4.000.000đ