Dự báo Kinh Tế bằng EXCEL

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
450.000đ

Quản lý rủi ro dự án

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
990.000đ

Quản lý rủi ro tín dụng

ARFQuant

(0 đánh giá)

Quản lý rủi ro hoạt động

ARFQuant

(0 đánh giá)

Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ

Fred Vacelet, FRM, PRM

(0 đánh giá)

Hội Thảo: QLRR Tín Dụng, Khách hàng cá nhân

Trần Thái Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Đo lường rủi ro Thị trường

ARFQuant

(0 đánh giá)

Định giá sản phẩm tài chính

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.150.000đ
350.000đ

Bảo Mật An Toàn Thông Tin

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.150.000đ

Thống kê Cơ bản và Lập mô hình rủi ro

Da Hoang, FRM

(1 đánh giá)
1.700.000đ
550.000đ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.250.000đ

Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
2.500.000đ

Hội Thảo Trực Tuyến Rủi ro hoạt động và tuân thủ

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

Hội Thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel 2

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

CHIẾN LƯỢC HỌC FRM VÀ BÀI THI THỬ

ARFQuant

(2 đánh giá)
Miễn phí

Mô hình điều chuyển giá nội bộ (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(1 đánh giá)
2.500.000đ

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 1)

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
1.500.000đ

Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.750.000đ

Đánh giá và Quản lý rủi ro

ARFQuant

(1 đánh giá)
1.350.000đ

Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.350.000đ

Quản lý tài sản nợ có

ARFQuant

(0 đánh giá)

Các gói khóa học

Kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
1.400.000đ

Quản Lý Rủi Ro và An Toàn Mạng

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.400.000đ
1.400.000đ

Quản Lý Tài Sản Nợ Có Và Chuyển Giá Nội Bộ

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.000.000đ

Quản Lý Tài Sản Nợ Có và Giá Điều Chuyển Vốn (khóa 5)

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
4.000.000đ