Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

  1. Nắm được các bước trong thẩm định tín dụng KHCN
  2. Nắm rõ yêu cầu thông tin của các hạng mục trong tờ trình để viết đúng và đầy đủ tờ trình cũng như biết cách đưa ra nhận định để đề xuất về các khoản tín dụng
  3. Hướng dẫn thống nhất cách thức thực hiện công việc thẩm định tín dụng KHCN nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, an toàn và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
  4. Ứng dụng kiến thức đã học vào vào công tác thẩm định và lập tờ trình thực tế tại đơn vị để hạn chế tối đa sai sót

Lợi ích của việc lập tờ trình đầy đủ đúng yêu cầu

  1. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp Cấp phê duyệt xem xét và có ý kiến phê duyệt chính xác.
  2. Rút ngắn thời gian tái thẩm định và phê duyệt hồ sơ của Trung tâm TĐ & PDTD.
  3. Minh bạch thông tin giúp hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót và rủi ro trong việc cấp tín dụng cho KH (nếu có)

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đây là khóa học hiện được nhiều Ngân hàng đã đặt hàng ARFQuant giảng dạy riêng cho khắp các chi nhánh trong cả nước của họ.

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Đối tượng học: Cán bộ thẩm định, cán bộ tín dụng tại hội sở và các chi nhánh, phòng giao dịch.

Chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế khi gặp các tình huống phát sinh và giải pháp xử lý các tình huống khi thẩm định hồ sơ, trong công tác lập tờ trình, thu thập HSTD và thẩm định tín dụng KHCN (Pháp lý KH, Phương án vay vốn, Nguồn trả nợ và TSBĐ), các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với Hồ sơ Pháp lý, Hồ sơ Tài chính, Phương án vay vốn,...

Đồng thời giảng viên còn giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành và Quản lý rủi ro tín dụng KHCN. 

Tổng cộng: 30 bài học 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Các bước trong một quy trình tín dụng (02 bài học – 30 phút)

Bài 1: Quy trình tín dụng là gì?

Bài 2: Các bước trong một quy trình tín dụng

Chương 2: Quản lý rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng (04 bài học – 5 giờ)

Bài 3: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Hồ sơ Pháp lý

Bài 4: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định các Phương án vay vốn (Nhà đất ở, căn hộ, Xây dựng sửa chữa nhà ở, mua xe Ô tô, Bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ phục vụ HĐSXKD,…)

Bài 5: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Nguồn trả nợ (Lương; Cho thuê Bất động sản; Cho thuê Động sản; Trồng trọt – Chăn nuôi; Giấy tờ có giá; Hộ kinh doanh cá thể; Góp vốn kinh doanh thành lập DN và các nguồn trả nợ khác)

Bài 6: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Tài sản bảo đảm

Chương 3: Các tình huống thực tế và giải pháp xử lý tình huống (04 bài học – 2 giờ)

Bài 7: Liên quan đến Hồ sơ Pháp lý

Bài 8: Liên quan đến các Phương án vay vốn

Bài 9: Liên quan đến các Nguồn trả nợ

Bài 10: Liên quan đến Tài sản bảo đảm

Chia sẻ thêm: Những sai sót thường gặp trong công tác thẩm định, dẫn đến phải trả hồ sơ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối.

Chương 4: Nhận diện rủi ro khi thẩm định hồ sơ tín dụng (03 bài học – 2 giờ)

Bài 11: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với hồ sơ Pháp lý

Bài 12: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với hồ sơ Tài chính

Bài 13: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với Phương án cho vay

Chương 5: Tra cứu thông tin trên trang web (02 bài học – 30 phút)

Bài 14: Tra cứu thông tin thuế (Hộ kinh doanh/DN)

Bài 15: Tra cứu thông tin xe Ô tô

Chương 6: Hướng dẫn lập tờ trình tín dụng KHCN (08 bài học – 4 giờ)

Bài 16: Thông tin khách hàng/ người hôn phối, đồng trách nhiệm, phụ thuộc

Bài 17: Tình hình tài chính & nguồn thu nhập

Bài 18: Tài sản tích lũy và nguồn thu nhập bổ sung

Bài 19: Thông tin quan hệ tín dụng tại OCB và TCTD khác

Bài 20: Phân tích nhu cầu tín dụng

Bài 21: Xếp hạng khách hàng và chính sách áp dụng.

Bài 22: Thông tin người liên quan với khách hàng

Bài 23: Nội dung đề nghị phê duyệt

Chương 7: Danh mục hồ sơ tín dụng KHCN (07 bài học – 2 giờ)

Bài 24: Danh mục HSTD vay mua nhà đất ở

Bài 25: Danh mục HSTD vay mua căn hộ

Bài 26: Danh mục HSTD vay xây dựng, sửa chữa nhà ở

Bài 27: Danh mục HSTD vay mua xe ô tô

Bài 28: Danh mục HSTD vay tiêu dùng (có TSBĐ/Không có TSBĐ)

Bài 29: Danh mục HSTD vay bổ sung vốn lưu động

Bài 30: Danh mục HSTD vay đầu tư SXKD

Thực hành phê duyệt 1 hồ sơ tín dụng và được giảng viên chấm sửa lỗi

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%