Huấn luyện Thẩm Định và Quản lý rủi ro Tín dụng Khách hàng cá nhân

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

  1. Nắm được các bước trong thẩm định tín dụng KHCN
  2. Nắm rõ yêu cầu thông tin của các hạng mục trong tờ trình để viết đúng và đầy đủ tờ trình cũng như biết cách đưa ra nhận định để đề xuất về các khoản tín dụng
  3. Hướng dẫn thống nhất cách thức thực hiện công việc thẩm định tín dụng KHCN nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, an toàn và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
  4. Ứng dụng kiến thức đã học vào vào công tác thẩm định và lập tờ trình thực tế tại đơn vị để hạn chế tối đa sai sót

Lợi ích của việc lập tờ trình đầy đủ đúng yêu cầu

  1. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết giúp Cấp phê duyệt xem xét và có ý kiến phê duyệt chính xác.
  2. Rút ngắn thời gian tái thẩm định và phê duyệt hồ sơ của Trung tâm TĐ & PDTD.
  3. Minh bạch thông tin giúp hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót và rủi ro trong việc cấp tín dụng cho KH (nếu có)

Giới thiệu khóa học


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

CƠ HỘI GẶP GỠ GIAO LƯU VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VỚI CÁC ANH CHỊ ĐẾN TỪ NHIỀU NGÂN HÀNG KHÁC NHAU

ĐƯỢC ĐÀO TẠO BỞI CHUYÊN GIA CẤP CAO GIẦU KINH NGHIỆM

 

Chương tring Huấn luyện thẩm định QLRR TD Khách hàng nhân:                 

Quà tặng:

giảm giá 50% tất cả các khóa học cho Đơn hàng trên School.Arfquant.Com:     

Trị giá  3,000,000đ

 

Chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế khi gặp các tình huống phát sinh và giải pháp xử lý các tình huống khi thẩm định hồ sơ, trong công tác lập tờ trình, thu thập HSTD và thẩm định tín dụng KHCN (Pháp lý KH, Phương án vay vốn, Nguồn trả nợ và TSBĐ), các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với Hồ sơ Pháp lý, Hồ sơ Tài chính, Phương án vay vốn,...

Đồng thời giảng viên còn giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành và Quản lý rủi ro tín dụng KHCN. 

Học trực tuyến, nghe giảng trực tiếp từ giảng viên qua phần mềm Zoom, học viên được tải tài liệu học .

Khóa học khai giảng ngày 27/10/2020, các buổi tối từ 6h30 đến 8h30, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Học trong vòng 1 tháng.

Tổng cộng: 30 bài học 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chương 1: Các bước trong một quy trình tín dụng (02 bài học – 30 phút)

Bài 1: Quy trình tín dụng là gì?

Bài 2: Các bước trong một quy trình tín dụng

Chương 2: Quản lý rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng (04 bài học – 5 giờ)

Bài 3: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Hồ sơ Pháp lý

Bài 4: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định các Phương án vay vốn (Nhà đất ở, căn hộ, Xây dựng sửa chữa nhà ở, mua xe Ô tô, Bổ sung vốn lưu động, đầu tư TSCĐ phục vụ HĐSXKD,…)

Bài 5: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Nguồn trả nợ (Lương; Cho thuê Bất động sản; Cho thuê Động sản; Trồng trọt – Chăn nuôi; Giấy tờ có giá; Hộ kinh doanh cá thể; Góp vốn kinh doanh thành lập DN và các nguồn trả nợ khác)

Bài 6: Hướng dẫn các lưu ý khi thẩm định Tài sản bảo đảm

Chương 3: Các tình huống thực tế và giải pháp xử lý tình huống (04 bài học – 2 giờ)

Bài 7: Liên quan đến Hồ sơ Pháp lý

Bài 8: Liên quan đến các Phương án vay vốn

Bài 9: Liên quan đến các Nguồn trả nợ

Bài 10: Liên quan đến Tài sản bảo đảm

Chia sẻ thêm: Những sai sót thường gặp trong công tác thẩm định, dẫn đến phải trả hồ sơ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối.

Chương 4: Nhận diện rủi ro khi thẩm định hồ sơ tín dụng (03 bài học – 2 giờ)

Bài 11: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với hồ sơ Pháp lý

Bài 12: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với hồ sơ Tài chính

Bài 13: Các tiêu chí nhận biết sớm dấu hiệu rủi ro đối với Phương án cho vay

Chương 5: Tra cứu thông tin trên trang web (02 bài học – 30 phút)

Bài 14: Tra cứu thông tin thuế (Hộ kinh doanh/DN)

Bài 15: Tra cứu thông tin xe Ô tô

Chương 6: Hướng dẫn lập tờ trình tín dụng KHCN (08 bài học – 4 giờ)

Bài 16: Thông tin khách hàng/ người hôn phối, đồng trách nhiệm, phụ thuộc

Bài 17: Tình hình tài chính & nguồn thu nhập

Bài 18: Tài sản tích lũy và nguồn thu nhập bổ sung

Bài 19: Thông tin quan hệ tín dụng tại OCB và TCTD khác

Bài 20: Phân tích nhu cầu tín dụng

Bài 21: Xếp hạng khách hàng và chính sách áp dụng.

Bài 22: Thông tin người liên quan với khách hàng

Bài 23: Nội dung đề nghị phê duyệt

Chương 7: Danh mục hồ sơ tín dụng KHCN (07 bài học – 2 giờ)

Bài 24: Danh mục HSTD vay mua nhà đất ở

Bài 25: Danh mục HSTD vay mua căn hộ

Bài 26: Danh mục HSTD vay xây dựng, sửa chữa nhà ở

Bài 27: Danh mục HSTD vay mua xe ô tô

Bài 28: Danh mục HSTD vay tiêu dùng (có TSBĐ/Không có TSBĐ)

Bài 29: Danh mục HSTD vay bổ sung vốn lưu động

Bài 30: Danh mục HSTD vay đầu tư SXKD

Thực hành phê duyệt 1 hồ sơ tín dụng và được giảng viên chấm sửa lỗi

MỘT BUỔI KÈM CẶP 1-1 VỚI CHUYÊN GIA

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Trần Thái Sơn
2 học viên 2 khóa học

Sơn có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro và Tài chính tại các Ngân hàng Sacombank, VIB, OCB và trải qua các vị trí Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định KHCN - KHDN, Giám đốc dự án Phê duyệt tập trung, Giám đốc Phê duyệt tín dụng.

Sơn đã trực tiếp xây dựng, phụ trách tham gia vào nhiều dự án quản lý rủi ro tại Ngân hàng bao gồm Mô hình Phê duyệt tín dụng tập trung, Mô hình Thẩm định thực địa KHCN, Thẩm định nguồn thu KHCN, Danh mục hồ sơ tín dụng KHCN và đã hoàn thành tốt các dự án này.

Số lượng HS phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng SLHS của Khối RB và dư nợ phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của Khối RB, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và nằm trong ngưỡng cho phép của Ngân hàng.


Ngoài ra Sơn còn là Giảng viên kiêm chức tại Ngân hàng OCB, đào tạo toàn hệ thống cho các ĐVKD Khối RB với các chức danh như: Nhân sự tân tuyển, Nhân viên/chuyên viên và Giám đốc QHKH/Giám đốc tín dụng với trên 1.000 giờ dạy và được học viên đánh giá Giỏi/Xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen của BLĐ Ngân hàng.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%