Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

 • (2 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Quản lý Tài sản Nợ có
 • Hiểu được vai trò của QLRR Thị trường và Thanh khoản đối với quản lý tài sản Nợ có
 • Áp dụng các yếu tố này trong Quản lý Bảng Tài sản của Ngân hàng và đánh giá lợi ích

Học viên đánh giá về khóa học này:

Các khóa học ALM trước đây:

 

Giới thiệu khóa học

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ  Khóa học 2 buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý Tài sản nợ có của Ngân hàng Học trực tuyến,  nghe lại bài giảng từ giảng viên và có phiên dịch.  Tài liệu học được biên soạn bằng tiếng Anh và…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học trực tuyến,  xem lại bài giảng đã được ghi lại của giảng viên và có phiên dịch. Vào học ngay khi đăng ký

CHỦ ĐỀ 1: ALM VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

1.      Bảng cân đối kế toán

2.      Cân bằng các sản phẩm, Trạng thái và các quyền chọn

3.      Phân tích Gap

4.      Thu nhập chịu rủi ro (EaR)

5.      Duration

6.      Dự báo dòng tiền

7.      Các công cụ định lượng để ước tính dòng tiền từ cam kết ngoại bảng

CHỦ ĐỀ 2: MÔ HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

1.      Mô hình phân tích hành vi

2.      Tùy chọn phụ thuộc vào đường dẫn

3.      Hiểu và sử dụng kiểm tra độ nhạy

4.      Các kịch bản biến động song song và xoắn(Parallel and twist)

5.      Thay đổi lãi suất, làm mượt hóa đường cong lãi suất và các mô hình cấu trúc kỳ hạn

Nội dung khóa học

 • Video giới thiệu về Quản lý tài sản nợ có
 • Tóm tắt nội dung Video
 • Tài liệu đọc
 • 4.1 Tối ưu hóa bảng cân đối giúp cải thiện lợi nhuận của Ngân hàng
 • 4.2 Củng cố khung quản trị
 • 4.3 Nguồn tài trợ thanh khoản
 • 4.4 Quản lý rủi ro lãi suất
 • 4.5 Kinh nghiệm từ các Ngân hàng quốc tế
 • 4.6 Triển khai hệ thống quản trị thông tin
 • 4.7 Tổng kết
 • Câu hỏi thảo luận
 • Tài liệu trình chiếu
 • Các mô hình Excel thực hành
 • Bài tập tình huống
 • Video bài giảng, ngày 1
 • Video bài giảng, ngày 2, phần 1
 • Video bài giảng, ngày 2, phần 2
 • Video bài giảng, ngày 2, phần 3
 • Video bài giảng, ngày 2, phần 4
 • Video bài giảng, ngày 2, phần 5

Thông tin giảng viên

ARFQuant
67 học viên 11 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khanh Le

Thầy nói tiếng Anh hơi khó nghe, nhưng cũng may có phiên dịch tốt. Khóa học này áp dụng được nhiều cho công việc vì kiến thức của thầy rất tốt luôn.

Trí Nguyễn

Thầy giáo vui tính. Học thấy thoải mái dù nội dung cũng hơi nặng