Tag: Finance

Định giá sản phẩm tài chính

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.150.000đ

Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
2.500.000đ

Mô hình điều chuyển giá nội bộ (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(1 đánh giá)
2.500.000đ

Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.750.000đ

Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.350.000đ

Quản lý tài sản nợ có

ARFQuant

(0 đánh giá)