Tag: Risk

Hội Thảo: QLRR Tín Dụng, Khách hàng cá nhân

Trần Thái Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Phân tích định lượng - FRM Part 1

Da Hoang, FRM

(1 đánh giá)
1.250.000đ

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 1)

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
1.500.000đ

Bảo Mật An Toàn Thông Tin

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.150.000đ

Đánh giá và Quản lý rủi ro

ARFQuant

(1 đánh giá)
1.350.000đ

Mô hình điều chuyển giá nội bộ (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(1 đánh giá)
2.500.000đ

Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
2.500.000đ

Hội Thảo Trực Tuyến Rủi ro hoạt động và tuân thủ

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

Hội Thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel 2

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
Miễn phí