Thẩm định giá Tài Sản Bảo Đảm

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học này, bạn có thể:

·Nhận biết các rủi ro đến từ Tài sản các bước trong thẩm định giá TSĐB
·Biết cách thu thập thông tin pháp , thông tin đặc trưng của tài sản hỗ trợ cho việc định giá
·Thực hiện thẩm định tài sản nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp về giá trị giảm thiểu rủi ro trong việc nhận tài sản làm vật thế chấp
·Ứng dụng kiến thức đã học vào vào công tác định giá tài sản thực tế

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đây là khóa học hiện được nhiều Ngân hàng đã đặt hàng ARFQuant giảng dạy riêng cho khắp các chi nhánh trong cả nước của họ.

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Đối tượng chính của khóa học bao gồm các Nhân viên Ngân hàng như sau:

-Cán bộ quản nợ
-Cán bộ quản khoản cấp tín dụng vấn đề
-Cán bộ thẩm định tín dụng tại Chi nhánh
 

Nội dung khóa học

BÀI

NỘI DUNG

Thời gian (Tiếng)

Bài 1

 

Tổng quan thẩm định giá TSBĐ, các nguyên tác cơ bản thẩm định giá

1.Các khái niệm cơ bản về thẩm định giá
2.Các nguyên tắc áp dụng trong thẩm định giá tài sản bảo đảm
3.Pháp lý từng loại tài sản cần có nhận làm tài sản bảo đảm tại ngân hàng bao gồm:
a)Bất động sản: Bất động sản riêng lẻ, CTXD hình thành trong tương lai, Dự án bất động sản.
b)Phương tiện giao thông: Xe ô tô đã được cấp GCN, xe ô tô chưa được cấp GCN, tàu thủy nội địa, tàu biển, tàu bay. 
c)Máy móc thiết bị, hàng hóa
d)Quyền tài sản: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, quyền đòi nợ, quyền khai thác khoán sản.
e)Giấy tờ có giá: Sổ tiết kiệm, cổ phiếu đá niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết.

2h

Bài 2

 

 

 

 

 

Quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm  

1.Xác định loại tài sản thẩm định giá
2.Các bước thực hiện thẩm định giá
a)Xác định tổng quát về tài sản thẩm định giá, hồ sơ pháp lý cần thiết
b)Lập kế hoặc khảo sát hiện trạng thực tế tài sản thẩm định giá
c)Khảo sát thực tế tài sản thẩm định gá và thông tin thị trường TSSS khu vực tài sản tọa lạc.
d)Thu thập đầy đủ thông tin về pháp lý, hiện trạng, thị trường giao dịch ...áp dụng các phương pháp thẩm định giá (điều chỉnh các yếu tố hơn kém TSSS) xác định đơn giá chỉ dẫn tài sản thẩm định giá
e)Xác định giá trị tài sản thẩm định giá, lập báo cáo thẩm định giá tài sản bảo đảm.

2h

Bài 3

 

 

 

 

Các phương pháp thẩm định giá

1.Các phương pháp thẩm định giá thường dùng: Phương pháp so sánh, phương pháp chi phí
2.Bộ chỉ tiêu điều chỉnh các hệ số, yếu tố hơn kém trong thẩm định giá bất động sản, xe ô tô
3.Áp dụng phương pháp so sánh, chi phí  thẩm định giá tài sản bảo đảm
a)Bất động sản
b)Xe ô tô, xe đầu kéo

 

 

2h

 

 

 

 

Bài 4

 

 

 

 

 

 

Nhận biết các rủi ro, chia sẽ kinh nghiệm thực tế và giải đáp các thắc mắc của học viên trong công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm

1.Nhận biết các rủi ro trong thẩm định giá
a)Dấu hiệu chung nhận biết rủi ro
b)Dấu hiệu nhận biết rủi ro bất động sản
c)Dấu hiệu nhận biết rủi ro máy móc thiết bị
d)Dấu hiệu nhận biết rủi ro hàng hóa
2.Các lưu ý, kinh nghiệm thực tế và các lỗi thường gặp trong công thẩm định giá
a)Thẩm định giá sai giá trị tài sản (sai CTXD nhà ở trên đất)
b)Thẩm định giá sai diện tích (đã bán bớt 1 phần diện tích đất)
c)Thẩm định giá sai pháp lý tài sản (photocopy cắt dán, tráo sổ)

 

2h

 

 

 

 

 

 

Bài 5

 

 

 

Thẩm định giá máy móc thiết bị, hàng hóa

1.Thẩm định giá máy móc thiết bị
2.Thẩm định giá hàng hóa

2h

 

 

Bài 6

 

 

 

Thực hành thẩm định giá tài sản bảo đảm

1.Thực hành thẩm định giá nhà ở riêng lẻ
2.Thực hành thẩm định giá căn hộ chung cư
3.Thực hành thẩm định giá xe ô tô
4.Thực hành thẩm định giá máy móc thiết bị

 

6h

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
43 học viên 19 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%