Tag: Risk

CHIẾN LƯỢC HỌC FRM VÀ BÀI THI THỬ

ARFQuant

(2 đánh giá)
Miễn phí

Hội Thảo Trực Tuyến Rủi ro hoạt động và tuân thủ

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

Hội Thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel 2

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
Miễn phí